Modellområden

Vimla-projektet har modellområden i Sverige och Finland. I Sverige sker kunskapsutbytet och metodutvecklingen på modellområdet Hertsångerälven (Kålabodaån) i Västerbotten. Motsvarande område i Finland är Toby å (Laihela å) i Österbotten.

Dessa två områden representerar små kustmynnande vattendrag och är lika stora (avrinningsområdets areal ca 500 kvadratkilometer). Det förekommer rikligt av jordbruks- och skogmark på områdena.

Läs mer:

Hertsångerälven

Toby å