Projektets aktiviteter

Projektets verksamhet är indelad i aktiviteter. Läs mer om dem via länkarna nedan.

Surt möter sött och salt

  • Inom aktiviteten Surt möter sött och salt vill vi öka medvetenheten om sura sulfatjordar bland aktörer inom jord- och skogsbruk, markägare, allmänheten och handläggare. Projektet utvecklar metoder för att minska effekter av sura sulfatjordar på vattendragen.

Vatten i balans

  • Inom aktiviteten Vatten i balans ska vi på olika demoområden jobba för ett stabilare vattenflöde och mindre belastning.

Vatten och människan

  • Inom aktiviteten Vatten och människan utvecklar vi dialogen med målgrupperna för att öka kunskapen och hänsynen till vattenmiljön.