Toby å

Laihianjoki markanvändning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om Toby å

Medelflöde 3,3 (0-56,0) kubikmeter/sekund

Marktäckning (Corine 2000):

Markanvändningsklass

Yta [ha]

%

Bebyggda områden

3 024

6

Jordbruksområden

13 810

27

Skog samt öppna moar och hällmarker

31 072

61

Våtmarker och öppna myrar

2 415

5

Vattenområden

327

1

Områdets areal är 504 kvadratkilometer.

Problem som förekommer på området:

  • Sur sulfatjordspåverkan
  • Näringsläckage