Slutseminariet i Vasa bjöd på intressanta föreläsningar

VIMLA-projektet avslutades med många intressanta föreläsningar på projektets andra slutseminarium, som hölls i Vasa 11-12 april. Deltagare från Sverige och Finland samlades för att lyssna till vad som åstadkommits sen projektet startade i november 2015.

Mycket har gjorts under de två fältsäsonger som projektet i praktiken varit verksamt. En massa ny kunskap har samlats om sura sulfatjordar i Västerbotten och Österbotten. Dessutom har flera åtgärder för att förbättra miljötillståndet och hydrologin i modellområdena förverkligats. Presentationerna finns här på vimlavatten.org > Dokument.

Öppningsanförandet hölls av riksdagsledamot Mats Nylund som är väl insatt i problematiken kring sura sulfatjordar och han konstaterade att vi idag vet att Finland har de största förekomsterna av sura sulfatjordar i Finland. Han nämnde också vad som gjorts på nationell nivå och inom jordbruket för att minska problemen. Problemet med sura sulfatjordar är inte så enkelt att lösa så att vi hux flux hittar en formel och problemet försvinner, men Nylund påpekade att det är viktigt att fortsätta jobba. Dialogen mellan forskning och producentkår är fortsättningsvis central, liksom vattenvården och tillräcklig finansiering för kartläggning.

En väsentlig del i projektet har också varit att sprida kunskapen om vad som påverkar miljön i små kustmynnande vattendrag. Projektet har arrangerat work shopar, fältträffar och möten där man tillsammans med markägare och aktörer inom bl.a. jord- och skogsbruk diskuterat frågorna. Projektet kan sammanfattas i en förvaltningsmodell som finns skissad här Poster förvaltningsmodell vimla Toby å (pdf) och här Poster förvaltningsmodell vimla Hertsångerälven (pdf)

Mats Nylund
Öppningstalet hölls av riksdagsledamot Mats Nylund
Mia N
Miriam Nystrand från Åbo Akademi presenterade resultat från försöksfälten på Söderfjärden
Olav
Slutseminariets moderator Olav Jern lotsade oss sakkunnigt genom programmet

Inbjudan till träff om reglerad dränering

Projektet VIMLA – Vatten och människan i landskapet – börjar gå mot sitt slut, men vi vill ta chansen att ordna en sista träff riktat till aktiva inom jordbruk i Västerbotten. Denna gång med fokus på dränering i områden med sura sulfatjordar. Träffen är i den 28 april i Sikeå, Robertsfors. Mer info finns i länken