Kontaktuppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, webbplats

Kontaktperson: Anna Bonde, anna.bonde(at)ely-keskus.fi, tel. 0295 027 777

Korsholmsesplanaden 44, 65100 VASA

 

Länsstyrelsen i Västerbotten, webbplats

Kontaktperson: Tobias Eriksson, tobias.eriksson(at)lansstyrelsen.se, tel. 010 225 43 71

Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ

 

Forststyrelsen (Österbottens naturtjänster), webbplats

Kontaktperson: Carina Järvinen, carina.jarvinen(at)metsa.fi, tel. 0206396143

Wolffintie 36 (byggnad F13), 65100 VASA

 

SGU, Sveriges geologiska undersökning, webbplats

Kontaktperson: Gustav Sohlenius, gustav.sohlenius(at)sgu.se, tel. 018 17 92 76

Villavägen 18, 751 28 UPPSALA

 

GTK, Geologiska forskningscentralen, webbplats

Kontaktperson: Anton Boman, Anton.Boman(at)gtk.fi, tel. 0503486247

Vaasantie 6, 67101 KARLEBY

 

Linnéuniversitetet, webbplats

Kontaktperson: Mats Åström, mats.astrom(at)lnu.se, tel. 0480 447342

Barlastgatan 11, 39182 KALMAR

 

Åbo Akademi, webbplats

Kontaktperson: Peter Österholm, posterho(at)abo.fi, tel. 02 215 4509

Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO

 

Naturresursinstitutet (Enheten naturresurser och bioproduktion), webbplats

Kontaktperson: Jaana Uusi-Kämppä, jaana.uusi-kamppa(at)luke.fi, tel. 0295326622

Humppilantie 14, 31600 JOKIOINEN

 

Skogsstyrelsen, webbplats

Kontaktperson: Lars Berggren, lars.berggren(at)skogsstyrelsen.se, tel. 0933 39764

Storvägen 65, 92231 VINDELN

 

Finlands Skogscentral, webbplats

Kontaktperson: Nina Jungell, nina.jungell(at)metsakeskus.fi, tel. 029 432 4172

Kvarngatan 15, 65100 Vasa