Kick off i Vasa

På Vimlas kick off 5-6. april fick alla projektpartners från Sverige och Finland träffas och tillsammans gå genom projektets aktiviteter. Samtidigt ordnades också en jämställdhetsutbildning. Till sist besöktes Söderfjärdens pumphus där bl.a. David och Stefan berättade om Söderfjärdens historia. GTK förevisade ett nytt provtagningsinstrument för markprofiler som kommer att användas inom projektet.