Data i realtid

Olika tekniker för grundvattenreglering testas på Söderfjärdens demoområde som består av tre olika åkerskiften. På fälten sker automatisk mätning av dräneringsvattnets flöde, pH, ledningsförmåga och temperatur.

Resultaten kan ses i realtid på ehp-data.com (inloggning public, lösenord public). Välj vatten_1, vatten_2 eller vatten_3. Vatten_1 finns på åkern med reglerad dränering och underbevattning, vatten_2 finns på åkern med reglerad dränering, vatten_3 finns på åkern med traditionell dränering.

ehpbild

Dessutom finns tre automatstationer som mäter fuktighet, temperatur och grundvattennivån i marken, se mark_1, mark_2 och mark_3.

Läs mer om försöksfälten på catermass.fi.