VIMLA kör igång

Kustnära småvatten är i fokus i VIMLA. Projektet handlar om att stärka medvetenheten om kustnära småvattens värde och hoten mot dem. Renare vatten och naturligt vattenflöde skapar förutsättningar för hållbara ekosystemtjänster.

Våra modellvattendrag, Toby å i Österbotten och Hertsångerälven i Västerbotten, används som demonstrationsobjekt vid besöken på bägge sidor om Kvarken. På modellvattendragen sker metodikutveckling och test av pilotlöstningar.