Skogen kom till Vasa torg

Sjätteklassister fick prova på att rena simulerat skogsdikningsvatten då VIMLA-projektet deltog i Finlands skogscentrals evenemang på Vasa torg 14.11. Vi berättade också om sura sulfatjordar och barnen fick mäta pH-värdet på en jordprofil. Bäst av allt var ändå bävern.