Vimla har fått en egen logo!

I Vimlas logo finns projektets olika delar representerade. Det mörkblå motsvarar havet och det ljusare blå småvattnen. Den gröna skogen dominerar i allmänhet högre upp i tillrinningsområdena och de gula åkrarna längre ner närmare kusten.

Logo_RGB_svefi