Dokument

Här nedan hittar du informationsmaterial, artiklar och andra dokument som skapats av VIMLA.

Informationsmaterial

Informationsblad om projekt VIMLA

Folder om sura sulfatjordar

Anvisningar för kalkning av grävmassor 041218

Rapport – svensk strategi för sura sulfatjordar 2017-05-11

Rapport – Sura sulfatjordars påverkan på små vattendrag i Västerbotten

Beaktande av sura sulfatjordar vid vattendragsresningar 22 3 2019

Infoaineisto suomeksi

VIMLA-hankkeen infolehti

Esite happamista sulfaattimaista

Kaivuumassojen_kalkitusohjeet_041218

HS-maiden huomioiminen peruskuivatuksessa 22 3 2019

VIMLA loppuseminaari esitykset keskiviikko 11 04 2018

VIMLA loppuseminaari esitykset torstai 12 04 2018

Presentationer

Ånäset 3 maj – Länsstyrelsen Västerbotten

Ånäset 3 maj – SGU

Ånäset 3 maj – Skogsstyrelsen

Vimla_22.11.2017_Sikström

Vimla_22.11.2017_Selander

Vimla_22.11.2017_Ollus

Vimla_22.11.2017_Eriksson

Vimla_22.11.2017_Andersson

Vimla_22.11.2017_Drott

VIMLA_Handläggarworkshop_2018-01-25_presentationer

Slutseminarium i Sikeå 2018-03-15

VIMLA slutseminarium presentationer onsdag 11 april 2018 Vasa

VIMLA slutseminarium presentationer torsdag 12 april 2018 Vasa

Övriga dokument

Inbjudan till träff i Ånäset, Sverige 30 mars

SGU:s fältprovtagning 2017

Kutsu Laihia Inbjudan Laihela 09 2017

VIMLA NATURDAG 1 okt 2017

VIMLA LUONTOPÄIVÄ 1 lokakuuta 2017

Rapporter

Kartering och klassificering av sura sulfatjordar

Sura sulfatjordar runt kustmynnande vattendrag – kartering modellering (pdf, 2,3 Mb)

Klassificering_sura_sulfatjordar (pdf, 0,7 Mb)

Metaller i sediment_Gumbodafjärden (exjobb) (pdf, 1,4 Mb)

Acidity characterization in an acid sulfate soil recipient estuary in Western Finland poster (pdf, 17 Mb)

Sura sulfatjordar i Toby å (pdf, 0,5 Mb)

Vattenkvalitet i Toby å (pdf, 2,9 Mb)

Modellösningar för vattenvård och hydrologisk balans

Kartläggning av vattenhänsyn (pdf, 4 Mb)

Norra rudträsken en exempelsjö (pdf, 1 Mb)

Rapport över vattenkvaliteten i Söderfjärdens försöksområde 2018 (pdf, 0,4 Mb)

Results from Söderfjärden experimental field (pdf, 1,5 Mb)

Vattenvårdsplan för Norrviksträsken (pdf, 4,5 Mb)

Identifiering av lågproduktiva torvmarker– en pilotstudie (pdf, 9,3 Mb)

Modell för tryggande av vattenberoende ekosystemtjänster i ett avrinningsområdesperspektiv

Flarken magnettavla (pdf, 0,3 Mb)

Genusanalys_av_ekosystemtjanster (pdf, 1,7 Mb)

Kommunikationsplan VIMLA (pdf, 0,9 Mb)

Naturvärdeskarteringar i Maxmo (pdf, 1 Mb)

Förvaltningsmodell vimla Toby å (pdf, 1,7 Mb)

Förvaltningsmodell vimla Hertsangeralven (pdf, 2 Mb)