VIMLA-hanke

VIMLA, vesi ja ihminen maisemassa, on Interreg-hanke joka alkoi 2015.

VIMLA käsittelee rannikkoläheisten pienvesien arvoja ja uhkia sekä tietosuuden vahvistamista. Puhtaammat vedet ja luonnollinen virtaama luo mahdollisuudet kestäviin ekosysteemipalveluihin, kuten kalastusta ja matkailua. Hanke laatii mm. tietoa happamista sulfaattimaista Merenkurkun molemmilta puolilta.

Hankkeen infoaineisto ruotsiksi ja suomeksi löytyy tästä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (FI) toimii koordinoivana partnerina. Muut hankepartnerit ovat Suomen metsäkeskus (FI), Metsähallitus (FI), Geologinen tutkimuskeskus (FI), Linnéuniversitetet (SE), Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Luonnonvarakeskus (FI), Skogsstyrelsen (SE), Sveriges geologiska undersökningar SGU (SE) ja Åbo Akademi (FI).

 

BotniaAtlantica-FIN-RGB