Lärorikt slutseminarium i Sikeå

WP_20180315_13_27_49_Pro

Den 15 mars höll VIMLA sitt första av två slutseminarium. Det blev en heldag med intressanta föreläsningar och givande diskussioner.

Ca 30 personer deltog på seminariet som hölls i Sikeå, Robertsfors kommun, 5 mil norr om Umeå. Ett par mil norr om Sikeå mynnar Hertsångersälven där många av projektets aktiviteter ägt rum. Flera av seminariets presentationer handlade också om Hertsångersälvens avrinningsområde och om det kunskapsunderlag som vi i projektet tagit fram.

Med hjälp av Anton Boman från GTK, Gustav Sohlenius och Marina Becher från SGU, Jan Åberg från Länsstyrelsen Västerbotten och Mats Åström från Linnéuniversitetet fick vi följa på en resa i sura sulfatjordars spår från mark till vattendrag och till mynningen i havet. Dessutom fick vi genom Jan en historisk resa i Hertsångersälvens och dess bygds utveckling.

Skogsstyrelsen har jobbat med drönarflygning och hur sådana kan bland annat användas för analys av skoglig hänsyn vid vattendrag i samband med avverkning. Ellinor Lindmark och Ragna Lestander presenterade hur denna metod kan fungera som ett komplement till inventering till fots.

Slutligen presenterades det åtgärdsarbete som gjorts inom VIMLA. Lars Berggren och Mikael Sandberg redogjorde för det demonstrationsområde för dikning och dikesrensning som har skapats på Holmens mark i Robertsfors och som blev ett spännande och lyckat exempel på gränsöverskridande samverkan och kompetensutveckling mellan Väster- och Österbotten.

Tobias Eriksson berättade om den blötläggning av dränerad mark i Bygdeå, som Länsstyrelsen Västerbotten jobbat med som pilotåtgärd i projektet. Skapandet av en våtmark kan vara en lång och krånglig resa, men den är också väldigt lärorik och spännande!

Vi vill ni läsa mer om slutseminariet? Föreläsningarna från dagen finns nu här på hemsidan under fliken ”Dokument”.

WP_20180315_12_01_57_ProJan Åberg visar en 1700-talsskiss över den numera sänkta sjön Klintsjön i Hertsångers-älvens avrinningsområde. Foto: Anna Bonde

 

Slutseminarium i Sikeå den 15 mars

Projektet VIMLA – Vatten och människan i landskapet – börjar gå mot sitt slut och nu vill vi visa upp vad vi har åstadkommit under dessa ca 2 år. Därför bjuder vi in till en avslutningsträff, med fokus på Hertsångersälven, gränsöverskridande samarbete och intressanta diskussioner. Välkommen!

Tid:               15 mars kl. 9:00 – 15:00

Lokal:           Spiran i Sikeå, Robertsfors. Vägbeskrivning här.

Lunch:         Ingår

Dagen kommer att innehålla ett flertal föreläsningar:

  • Varför gränsöverskridande samarbete?
  • Var finns sura sulfatjordar och hur påverkar de mark, vattendrag och mynningssediment?
  • Hur kan drönare hjälpa till i arbetet vid vattendrag?
  • Skyddsåtgärder vid dikesrensning – ett gränsöverskridande kunskapsutbyte
  • Återställning av dränerad våtmark – erfarenheter från ett praktiskt exempel.

Anmälan senast torsdag den 8 mars till:

tobias.eriksson@lansstyrelsen.se; Tel: 010-225 43 71.

lars.berggren@skogsstyrelsen.se; Tel: 0933-397 64

Meddela även behov av särskild kost!

 

 

Karta över SGU:s fältarbete 2017

SGU och GTK fortsätter sin markkartering inom VIMLA:s modellområden i Sverige och Finland. Målet är att få en bra bild av var de sura sulfatjordarna finns och sedan med hjälp av datamodeller skapa riskkartor över sura sulfatjordsförekomster.

I Västerbotten kommer SGU att ta prover inom Hertsångersälvens avrinningsområde under vecka 22, samt senare i augusti-september. SGU:s närvaro i området kan skapa funderingar och i vissa fall misstänksamhet bland boende i området. Därför försöker vi på olika sätt komma i kontakt med markägare och brukare i samband med provtagningar.

För att veta var SGU:s provtagning kommer att ske lägger vi här ut en karta över SGU:s planerade provtagningspunkter. Klicka här för en direktlänk eller hitta kartan under fliken ”Dokument”. Provtagningspunkterna kan komma att justeras om t ex betande djur eller groende grödor förekommer.

För mer information om provtagningen, kontakta:

Gustav Sohlenius, gustav.sohlenius@sgu.se, 018-179276

Folder om sura sulfatjordar

Nu finns en ny pedagogisk folder om sura sulfatjordar som tagits fram i VIMLA av Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och SGU. I foldern hittar du information om vad sura sulfatjordar är, var de finns (i Sverige) och hur de påverkar våra vattendrag. Du hittar den här eller under fliken ”Dokument”.