Vatten och människan

Inom aktiviteten vatten och människan utvecklar vi dialogen med målgrupperna för att öka kunskapen och hänsynen till vattenmiljön.

Kommunikationen med målgrupperna utvecklas på work shops, fältträffar, arbetsutbyten och via dialog och rådgivning. Dessutom tar projektet fram en kommunikationsplan, med jämställdhetsprägel, hur vi kommunicerar projektets intentioner mot målgrupperna areella näringar och allmänhet.

Vi tar även hjälp av begreppet ekosystemtjänster och lär oss identifiera ekosystemtjänster beroende av modellvattendragen. På detta sätt vi vill säkra tillgången till vattenberoende ekosystemtjänster, och samtidigt öka kunskapen om vattensystemens biologiska och hydrologiska funktion hos de areella näringarna.

DSCF4812
Vimla arrangerade en work shop om ekosystemtjänster tillsammans med projektet Seagis 2.0. Magnus Tuvendal (på bild) från Calluna Ab höll introduktionsföreläsningen på work shopen. Foto: Vincent Westberg.