Surt möter sött och salt

Inom aktiviteten Surt möter sött och salt vill vi öka medvetenheten om sura sulfatjordar bland aktörer inom jord- och skogsbruk, markägare, allmänheten och handläggare. Projektet utvecklar metoder för att minska effekter av sura sulfatjordar på vattendragen.

Kunskapsutbytet och metodöverföringen inom kartläggning av sura sulfatjordar ger ett enhetligt och jämförbart data som kan utnyttjas i samband med t.ex. planering av verksamhet. Sulfatjordarnas effekter studeras också i mynningsområden till småvattendrag. Med hjälp av datat tas gemensamma kartunderlag fram.

WP_20160603_14_43_32_Pro
pH-mätning av sur sulfatjord. Foto: Anton Boman

 

 

 

 

 

 

 

 

På projektets demoområden utvecklas metoder för att minska belastningen från sura sulfatjordar. På demoområdet i Hertsångerälven utvecklar projektet metoder både inom jordbruk och skogsbruk. Olika tekniker för grundvattenreglering testas på Söderfjärdens demoområde som består av tre olika åkerskiften. Läs mer om försöksfälten på catermass.fi. På fälten sker automatisk mätning av dräneringsvattnets flöde, pH, ledningsförmåga och temperatur. Resultaten kan ses i realtid på ehp-data.com (inloggning public, lösenord public). Välj Vatten_1, vatten_2 eller vatten_3.

ehpbild
Automatisk mätning av dräneringsvattnet på Söderfjärdens demoområde. Resultaten finns tillgängliga för alla på ehp-data.com (inloggning public, lösenord public). Välj Vatten_1, vatten_2 eller vatten_3. Virtaama = flöde, Johtavuus = Ledningsförmåga, Veden lämpö = vattnets temperatur.